Terapia indywidualna

Skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W zależności od problematyki, proponujemy następujące formy terapii indywidualnej:

  • Techniki Projekcyjne - Jest to indywidualny, cykliczny program terapeutyczny wykorzystujący formy psychorysunku, muzykoterapii i psychodramy. Głównym założeniem w technikach projekcyjnych jest podejście integratywne, które ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym. Praca terapeutyczna w takim ujęciu integruje różne podejścia, a dzięki wielości stosowanych technik zaczerpniętych z różnych kierunków psychoterapeutycznych pozwala na dostosowanie sposobu terapii do sposobu myślenia i działania pacjenta oraz jego potrzeb. Dodatkowo forma projekcji wprowadza element metafory, pozwalający na ujęcie problemu w sposób symboliczny, który daje poczucie bezpieczeństwa.
  • Podejście behawioralno-poznawcze - Główną ideą terapeutyczną tego podejścia jest przekonanie, że zaburzenia w zachowaniu są utrwalonymi negatywnymi reakcjami, których nauczyliśmy się w ciągu życia. Terapeuta pomaga "rozłożyć" problematyczną sytuacje na czynniki pierwsze: rozróżnia się bodziec i kolejne elementy reakcji, a ich zrozumienie pozwala je zmienić, co z kolei modyfikuje odczucia pacjenta i uwalnia od problemów.
  • Terapia systemowa - Proces terapeutyczny jest tutaj nakierowany na zmianę, szukanie użytecznych dla pacjenta rozwiązań, a nie na problemie. Nie oznacza to jednak, że pomijamy jego genezę. Zadaniem terapeuty jest skupienie się na podaniu nowych propozycji, rozwiązań, rożnych od dotychczasowo wykorzystywanych, proponowanych przez pacjenta. Zadaniem terapeuty jest ukazanie pacjentowi takich obszarów, których on sam, skupiony na problemie, nie spostrzega, a w nich właśnie upatruje źródła rozwiązania. Ważnym elementem pracy w tym podejściu jest poszukiwanie źródeł siły pacjenta. Terapeuta podkreśla jego więzi z systemem rodzinnym (praca z genogramem), uczy umiejętności spostrzegania pozytywnej strony zdarzeń, zachęca do tworzenia nowej bezproblemowej "opowieści" nakierowanej na rozwiązanie, zaleca eksperymentowanie z nowymi zachowaniami zapraszającymi nowe sposoby myślenia i aktywność własną pacjenta, pobudza u niego poczucie odpowiedzialności i sprawstwa. Terapia systemowa porusza się na linii czasu, obejmując uwagą zarówno przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość.

56b8f573e1690

Poprzednia strona: Diagnoza psychologiczna i psychiatryczna Następna strona: Terapia grupowa