Terapia grupowa

Skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W zależności od problematyki, proponujemy następujące formy terapii grupowej:

  • Techniki Projekcyjne - Cykliczny program terapeutyczny wykorzystujący formy psychorysunku, muzykoterapii i psychodramy. Głównym założeniem w technikach projekcyjnych jest podejście integratywne, które ujmuje człowieka jako integralną całość funkcjonującą w wielu aspektach: biologicznym, behawioralnym, emocjonalnym, poznawczym, interpersonalnym, egzystencjalnym i systemowym. Praca terapeutyczna w takim ujęciu integruje różne podejścia, a dzięki wielości stosowanych technik zaczerpniętych z różnych kierunków psychoterapeutycznych pozwala na dostosowanie sposobu terapii do sposobu myślenia i działania pacjenta oraz jego potrzeb. Dodatkowo forma projekcji wprowadza element metafory, pozwalający na ujęcie problemu w sposób symboliczny, który daje poczucie bezpieczeństwa.
  • Trening zachowań społecznych i zachowań asertywnych (ART) - Ten rodzaj terapii skierowany jest głównie do młodzieży i osób zmagających się z trudnościami w kontaktach interpersonalnych. Ma na celu wyuczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Wprowadzony jest wówczas trening zachowań społecznych, ułatwiający rozpoznawanie prawidłowo emocji, zachowań i mechanizmów pojawiających się na płaszczyźnie interpersonalnej funkcjonowania pacjenta.

56b8f460e9908

Poprzednia strona: Terapia indywidualna Następna strona: Terapia Rodzin