Mediacje i pomoc prawna

Mediacja jest dobrowolnym i poufnym procesem, w którym bezstronny i neutralny mediator wspomaga strony w wypracowywaniu satysfakcjonującego je porozumienia poza salą sądową.

Skierowana jest do osób szukających rozwiązań, zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i społecznym i gospodarczym.

Głównym celem mediacji jest wsparcie osób uczestniczących w różnego rodzaju sporach i umożliwienie im wypracowywania rozwiązań, opartych na rzeczywistych potrzebach, a zarazem dostosowany do ich możliwości.

Mediacje dotyczyć mogą różnych grup społecznych, mentalnych i osób o różnym statusie społecznym – w aspekcie konfliktów społecznych, mentalnych i gospodarczych.

W przypadku sporów rodzinnych mediacja dotyczy wszystkich uzgodnień związanych z rodziną, zarówno przy jej stałym kształcie jak i przy jego zmianie i podejmowana jest na wszystkich płaszczyznach i na każdym etapie kryzysu:

  • w czasie rozpadu rodziny
  • małżeństwo w trakcie rozwodu lub separacji
  • konfliktów pokoleniowych
  • różnic mentalnych

W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi, mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom kooperację w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi. Wprowadza się również akceptowany przez obie strony plan wychowawczy.

Atutem jest łączenie przez naszego mediatora, tego zawodu z zawodem prawniczym. Zwiększa to szansę na nadanie przez strony sporu takiego kształtu własnemu porozumieniu, jakie w przypadku zawarcia ugody, będzie nadawało się do zatwierdzenia przez sąd. Mediator jest wpisany na listę mediatorów stałych.